Tag: sáp ong

Kho rượu ngâm: Rượu sáp ong

Kho rượu ngâm: Rượu sáp ong

Sáp ong trong tổ ong được coi là một trong những môi trường sống tinh khiết nhất trên thế giới, đặc biệt người ta thường dùng sáp ong ruồi để ngâm rượu Sáp ong ruồi có chứa rất nhiều chất