Tag: rượu

Tư vấn cách bảo quản rượu

Tư vấn cách bảo quản rượu

Nếu nhiệt độ quá thấp quá trình “ lão hóa” của rượu sẽ bị chậm lại, các dưỡng chất trong rượu sẽ không được tiết ra hết. nên để bình ngâm ở nhiệt độ ổn định, không thay đổi đột