Tag: rượu trứng gà

Hướng dẫn ngâm rượu trứng gà

Hướng dẫn ngâm rượu trứng gà

Hằng ngày dùng bông sạch chấm nước trứng ngâm giấm bôi vào những chỗ da bị bệnh 4-5 lần, mỗi lần bôi 1-2 phút. Cần chú ý bôi thuốc đều đặn không gián đoạn. Nói chung, sau 1-2 ngày, là