Tag: rượu cá ngựa

Hướng dẫn ngâm rượu cá ngựa

Hướng dẫn ngâm rượu cá ngựa

Rượu cá ngựa được xem là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng không nên lạm dụng quá chén, mỗi ngày sử dụng 2 lần, mỗi lần 1 ly nhỏ thì sinh lý sẽ được cải thiện Rượu cá ngựa hay