Tag: mẹo ngâm rượu bìm bịp

Hướng dẫn ngâm rượu bìm bịp

Hướng dẫn ngâm rượu bìm bịp

Bìm bịp nhỏ ăn cả động vật và thực vật, nhưng thức ăn chính là động vật: như côn trùng cánh cứng, cào cào, cá nhỏ, ốc, mối, kiến, nhái, cánh hoa và hạt cỏ dại. Từ ngàn xưa, bìm