Tag: mẹo ngâm rượu Ba Kích

Kho rượu ngâm: Rượu Ba Kích

Kho rượu ngâm: Rượu Ba Kích

Từ ngàn xưa ông cha ta đã biết vận dụng các loại thực vật trong tự nhiên để làm thuốc cũng như để ngâm rượu, trong số đó chúng ta không thể nhắc tới ba kích thường được dùng để