Tag: hướng dẫn ngâm rượu tắc kè

Hướng dẫn ngâm rượu tắc kè

Hướng dẫn ngâm rượu tắc kè

Tắc kè mổ bỏ hết phủ tạng, chặt bỏ chân, đầu, dùng bông thấm cồn 700, lau sạch máu, sau đó cho rượu trắng, gừng tươi giã nát bóp đều vào tắc kè, để 30 phút cho hết mùi tanh,