Tag: công dụng rượu sâu chít

Kho rượu ngâm: Rượu sâu chít

Kho rượu ngâm: Rượu sâu chít

Rượu Sâu chít từ lâu được xem như là đông trùng hạ thảo của Việt Nam, được nhân dân ta kể lại đem Sâu chít đi ngâm với rượu sẽ làm cho con sâu chít tiết hết được những tinh